سر خط خبرها

تست پایان اردو تیم های ملی آبهای آرام و پاراکانو در دریاچه آزادی

تست پایان اردو تیم های ملی آبهای آرام و پاراکانو در دریاچه آزادی

نوشته های اخیر

  • گندزدایی اماکن فدراسیون قایقرانی برای پیشگیری از کرونا

    گندزدایی اماکن فدراسیون قایقرانی برای پیشگیری از کرونا

  • کانوپولو

    کانوپولو

  • روئینگ

    روئینگ

© تمامی حقوق متعلق به فدراسیون قایقرانی ایران می باشد.