سر خط خبرها

کرسی های بین المللی

null

بهزاد اتابکی

عضو کمیته توسعه فدراسیون بادبانی آسیا

null

وحید مرادی

عضو کمیته روئینگ برای همه فدراسیون جهانی روئینگ و نائب رئیس فدراسیون روئینگ آسیا

null

دکتر احمد دنیا مالی

نماینده قاره ای آسیا در هیات رئیسه فدراسیون جهانی کانوئینگ و نائب رئیس کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

null

افشین فرزام

عضو کمیته مربیان فدراسیون روئینگ آسیا

null

مسعود مهدوی نیا

عضو کمیته آبهای آرام در کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

null

کتایون اشرف

عضو اصلی آکادمی جهانی قایقرانی

null

عرفان کرمی

عضو کمیته روابط عمومی و رسانه کنفدراسیون کانوئینگ آسیا
عضو کمیته توسعه فدراسیون بادبانی آسیا

null

محمدرضا درخواه

محمدرضا درخواه

null

حسن تیمورتاش

مشاور فدراسیون جهانی قایقرانی ICF در زمینه ورزش برای همه و رئیس کمیته ورزش برای همه کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

null

سیدهادی قاضی عسگر

نماینده قاره آسیا و عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی رفتینگ WRF

null

کیانوش محرابی

رئیس کمیته رفتینگ گردشگری فدراسیون جهانی رفتینگ

null

علیرضا اتابکی

مسئول کمپ های تیم های ملی روئینگ غرب آسیا عضو کمیته توسعه فدراسیون روئینگ آسیا

null

حمید شمالی

عضو کمیته اجرائی انجمن جهانی کایت بردینگ فدراسیون بین المللی بادبانی

© تمامی حقوق متعلق به فدراسیون قایقرانی ایران می باشد.