روئینگ

امیرحسین محمودپور

روئینگ

قد : 190

وزن : 70

تاریخ تولد : 1377/10/28

علی نقیبی

روئینگ

قد : 185

وزن : 77

تاریخ تولد : 1367/03/13

فرزین رضایی

روئینگ

قد : 195

وزن : 100

تاریخ تولد : 1367/11/22

افشین فرزام

روئینگ

قد : 185

وزن : 93

تاریخ تولد : 1352/10/11

خشایار عباس آبادي

روئینگ

قد : 189

وزن : 88

تاریخ تولد : 1371/05/20

حمیدرضا رضوانی

روئینگ

قد : 191

وزن : 90

تاریخ تولد : 1368/09/13

پیام مطاعی

روئینگ

قد : 190

وزن : 85

تاریخ تولد : 1374/12/11

بهمن نصیري

روئینگ

قد : 198

وزن : 100

تاریخ تولد : 1375/10/16

فرهاد کربلاي قلی زاده

روئینگ

قد : 200

وزن : 94

تاریخ تولد : 1368/02/07

فرزاد کربلی قلی زاده

روئینگ

قد : 190

وزن : 84

تاریخ تولد : 1369/09/24

عاقل حبیبیان

روئینگ

قد : 181

وزن : 72

تاریخ تولد : 1365/01/25

سیاوش سعیدي

روئینگ

قد : 189

وزن : 90

تاریخ تولد : 1366/02/10

مهدي قپانوري

روئینگ

قد : 184

وزن : 88

تاریخ تولد : 1371/01/14

محمدحسین حقی

روئینگ

قد : 185

وزن : 70

تاریخ تولد : 1377/02/22

محسن شادي

روئینگ

قد : 190

وزن : 83

تاریخ تولد : 1367/03/14

میلاد اله وردیان

روئینگ

قد : 191

وزن : 88

تاریخ تولد : 1379/05/18

الیکا افشاري

روئینگ

قد : 178

وزن : 66

تاریخ تولد : 1374/10/29

زینب نوروزي

روئینگ

قد : 175

وزن : 58

تاریخ تولد : 1377/09/11

شکیبا وقوفی

روئینگ

قد : 167

وزن : 58

تاریخ تولد : 1375/12/01

فرحناز عشقی

روئینگ

قد : 172

وزن : 64

تاریخ تولد : 1368/10/26

کیمیا زارعی

روئینگ

قد : 172

وزن : 54

تاریخ تولد : 1380/10/29

مریم امیدي پارسا

روئینگ

قد : 177

وزن : 60

تاریخ تولد : 1375/12/29

مریم کرمی

روئینگ

قد : 175

وزن : 64

تاریخ تولد : 1375/10/18

نازنین رحمانی

روئینگ

قد : 178

وزن : 60

تاریخ تولد : 1371/12/12

نازنین ملایی

روئینگ

قد : 173

وزن : 59

تاریخ تولد : 1370/11/08

هانیه بیداد

روئینگ

قد : 168

وزن : 63

تاریخ تولد : 1379/04/17

هانیه خورسند

روئینگ

قد : 183

وزن : 73

تاریخ تولد : 1374/05/31

بهناز مرادخانی

روئینگ - مربی

قد : 180

وزن : 67

تاریخ تولد : 1366/11/02

هما خاتمی

روئینگ - دستیار مربی

قد : 183

وزن : 71

تاریخ تولد : 1376/05/03

آنا بلوریان

روئینگ - کمک مربی

قد : 173

وزن : 65

تاریخ تولد : 1364/06/03

نوشته های اخیر

  • گندزدایی اماکن فدراسیون قایقرانی برای پیشگیری از کرونا

    گندزدایی اماکن فدراسیون قایقرانی برای پیشگیری از کرونا

  • کانوپولو

    کانوپولو

  • اسلالوم

    اسلالوم

© تمامی حقوق متعلق به فدراسیون قایقرانی ایران می باشد.