اسلالوم

محمدمهدي کنارنگ

اسلالوم

قد : 175

وزن : 65

تاریخ تولد : 1380/06/08

محمد مهدوي نیا

اسلالوم

قد : 173

وزن : 59

تاریخ تولد : 1382/10/05

امیر رضانژاد

اسلالوم

قد : 173

وزن : 59

تاریخ تولد : 1378/10/27

مرصاد واحدي

اسلالوم

قد : 177

وزن : 59

تاریخ تولد : 1381/06/18

اسفندیار شیرمحمدي

مربی

قد : 177

وزن : 87

تاریخ تولد : 1337/06/15

یاسمن رضا سلطانی

اسلالوم

قد : 175

وزن : 60

تاریخ تولد : 1380/10/20

فائزه روناسی

اسلالوم

قد : 155

وزن : 52

تاریخ تولد : 1380/04/01

دنیا محمدي

اسلالوم

قد : 155

وزن : 48

تاریخ تولد : 1380/04/06

رکسانا رازقیان

اسلالوم

قد : 160

وزن : 50

تاریخ تولد : 1370/10/12

نگین جباریه

اسلالوم

قد : 160

وزن : 54

تاریخ تولد : 1381/03/27

محدثه حسن پور

اسلالوم

قد : 160

وزن : 52

تاریخ تولد : 1379/11/05

نیروانا اسد بیکی

اسلالوم

قد : 185

وزن : 57

تاریخ تولد : 1381/08/21

نازنین فرزانه

اسلالوم

قد : 166

وزن : 59

تاریخ تولد : 1382/05/08

منیره نصر آزادانی

مربی

قد : 168

وزن : 53

تاریخ تولد : 1365/06/20

سمیه فلاح عسگري

مربی

قد : 163

وزن : 60

تاریخ تولد : 1363/11/09

نوشته های اخیر

  • گندزدایی اماکن فدراسیون قایقرانی برای پیشگیری از کرونا

    گندزدایی اماکن فدراسیون قایقرانی برای پیشگیری از کرونا

  • کانوپولو

    کانوپولو

  • روئینگ

    روئینگ

© تمامی حقوق متعلق به فدراسیون قایقرانی ایران می باشد.