همایش نمادین قایقرانان در دریاچه آزادی به مناسبت دهه مبارک فجر


همایش نمادین قایقرانان در دریاچه آزادی به مناسبت دهه مبارک فجر